Ausstellung zur Braunschweiger Stadtgeschichte

27 Nov - 31 Dez
Ausstellung zur Braunschweiger Stadtgeschichte
Altstadtrathaus Braunschweig© cc-by-nd: Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Christian Bierwagen

Termine

27. November 2021
10:00 - 17:00 Uhr
28. November 2021
10:00 - 17:00 Uhr
30. November 2021
10:00 - 17:00 Uhr
01. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
02. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
03. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
04. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
05. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
07. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
08. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
09. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
10. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
11. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
12. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
14. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
15. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
16. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
17. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
18. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
19. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
21. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
22. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
23. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
24. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
25. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
26. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
28. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
29. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
30. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
31. Dezember 2021
10:00 - 17:00 Uhr
01. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
04. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
05. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
07. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
11. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
12. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
14. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
18. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
19. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
21. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
25. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
26. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
28. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
29. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
30. Januar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
01. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
03. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
04. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
05. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
10. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
11. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
12. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
17. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
18. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
19. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
24. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
25. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
26. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. Februar 2022
10:00 - 17:00 Uhr
01. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
03. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
04. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
05. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
10. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
11. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
12. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
17. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
18. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
19. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
24. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
25. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
26. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
29. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
30. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
31. März 2022
10:00 - 17:00 Uhr
01. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
03. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
05. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
07. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
10. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
12. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
14. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
17. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
19. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
21. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
24. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
26. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
28. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
29. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
30. April 2022
10:00 - 17:00 Uhr
01. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
03. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
04. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
05. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
07. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
10. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
11. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
12. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
14. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
17. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
18. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
19. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
21. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
24. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
25. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
26. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
28. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
29. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
31. Mai 2022
10:00 - 17:00 Uhr
01. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
03. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
04. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
05. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
07. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
10. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
11. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
12. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
14. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
17. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
18. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
19. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
21. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
24. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
25. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
26. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
28. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
29. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
30. Juni 2022
10:00 - 17:00 Uhr
01. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
03. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
05. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
07. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
10. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
12. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
14. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
17. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
19. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
21. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
24. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
26. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
28. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
29. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
30. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
31. Juli 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
03. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
04. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
05. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
07. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
10. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
11. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
12. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
14. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
17. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
18. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
19. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
21. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
24. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
25. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
26. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
28. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
30. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
31. August 2022
10:00 - 17:00 Uhr
01. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
03. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
04. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
07. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
10. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
11. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
14. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
17. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
18. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
21. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
24. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
25. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
28. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
29. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
30. September 2022
10:00 - 17:00 Uhr
01. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
04. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
05. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
07. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
11. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
12. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
14. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
18. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
19. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
21. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
25. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
26. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
28. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
29. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
30. Oktober 2022
10:00 - 17:00 Uhr
01. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
03. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
04. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
05. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
10. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
11. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
12. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
17. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
18. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
19. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
24. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
25. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
26. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
29. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
30. November 2022
10:00 - 17:00 Uhr
01. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
02. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
03. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
04. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
06. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
07. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
08. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
09. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
10. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
11. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
13. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
14. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
15. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
16. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
17. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
18. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
20. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
21. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
22. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
23. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
24. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
25. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
27. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
28. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
29. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
30. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr
31. Dezember 2022
10:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsdaten

 

Rubrik:

Ausstellung & Museum
Ort: Städtisches Museum im Altstadtrathaus
Diese Veranstaltung ist kostenlos.

Erleben Sie die Braunschweiger Stadtgeschichte im Altstadtrathaus.

Das Altstadtrathaus gehört zu den bedeutendsten mittelalterlichen Gebäuden in Deutschland. Der Bau wurde vom 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet.

In den Gewölben im Untergeschoss ist heute die Ständige Ausstellung zur Geschichte der Stadt zu sehen. Sie zeigt, wie sich die reiche, politisch selbstbewusste Hansestadt Braunschweig im Mittelalter entwickelte. Höhepunkte der Sammlung sind Zeugnisse aus der Regierungszeit von Herzog Heinrich dem Löwen, das erste Siegel der Stadt und das Landeswappen des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg.

Anmeldung zur Vereinbarung eines Besuchstermins unter
Telefonnummer: 0531 470 4551


Wo:

Altstadtmarkt 7
38100 Braunschweig

Es liegen keine Angaben über die barrierefreie Zugänglichkeit der Veranstaltung vor.

Kontakt: